REGISTER
Meesoftware

โปรแกรมสำหรับเช่า ใช้ในงานราชการ/ เอกชน/

ร้านค้า/ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ ขนาดใหญ่

Learn more and start today

Meeesoftware

โปรแกรมสำหรับเการเช่า ใช้ในส่วนราชการ/ เอกชน/ สำนักงาน/ ร้านค้า/ ธุระกิจขนาดเล็ก / ธุรกิจขนาดใหญ่

ประกาศ

ประกาศสำหรับลูกค้า Meesoftware ที่ต้องการเช่าโปรแกรม กับทางบริษัท สามารถ สมัครใช้โปรแกรม User Account ซึ่งลูกค้าต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง ซึ่งทางบริษัทจะไม่นำข้อมูลของลูกค้า ออกไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด.


เงื่อนไขในการสมัครเช่าโปรแกรมมีดังนี้

1.ลูกค้าสามารถเลือกโปรแกรมที่ต้องการใช้ได้มากกว่า 1 โปรแกรม

2.เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินการเช่าโปรแกรมตามเงื่อนไขของบริษัทแล้วทางบริษัทจะส่ง Account ID ให้กับลูกค้าทาง E-Mail

3.ลูกค้าเช่าโปรแกรมรายเดือน ต้องชำระเงินค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป กรณีถ้ามีความจำเป็นในการชำระค่าเช่าล่าช้าให้แจ้งบริษัทภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

4.ลูกค้าเช่าโปรแกรมรายปีทางบริษัทจะมีข้อความแจ้งเตือนไปยังลูกค้าให้ชำระเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถ ชำระค่าเช่ารายปีได้ก่อนครบกำหนดก็ได้ หรือ ชำระภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

5.เมื่อลูกค้าต้องการยกเลิกการเช่าให้ลูกค้าแจ้งทางบริษัทล่วงหน้า 2 เดือน เพื่อผลปรโยชน์ของลูกค้า ทางบริษัทจะตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและทำการคืนเงินในส่วนที่ลูกค้าตกลงกับเงื่อนไขไว้กับทางบริษัท ในเรื่องของเงินมัดจำ

ฟีเจอร์ระบบโปรแกรม Meesoftware

John

Asset

โปรแกรมด้านการบริหารจัดการคลังพัสดุ Asset

Jane

TheApartment

ระบบบริหารจัดการบ้านเช่า ห้องเช่า พื้นที่ให้เช่า

Mike

Retail

ระบบการบริหารจัดการการผลิดสินค้า.

Dan

Restaurant

ระบบบจัดการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านทั่วไป.

Demo Program

Image Apartment
โปรแกรมสำหรับการจัดการบ้านเช่า ห้องเช่า เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องมีทักษะการใช้โปรแกรม

Image Restaurant
โปรแกรมสำหรับการจัดการร้านอาหาร ร้านกาแฟ

Image Store
โปรแกรมสำหรับการจัดการร้านค้า กิจการส่วนตัว

Image Performance
โปรแกรมสำหรับการจัดการด้านตัวชี้วัดขององค์กรหรือผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ

Image Clinic
โปรแกรมสำหรับการจัดการด้านคลินิคหรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก

Image Stock
โปรแกรมสำหรับการจัดการด้านคลังสินค้า ครุภัณฑ์ เบล็ดเตร็ด สต๊อกสินค้าต่าง ๆ

Image Budgeting
โปรแกรมสำหรับการจัดการด้านการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานราชการและเอกชน


อัตราค่าบริการ

Demo Free

Our Skills.

โปรแกรมของเราเข้ากับความต้องการของลูกค้าหลากหลายอาชีพหลากหลายธุรกิจ
Meeesoftware เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายใช้คล่อง.
รองรับทุก Platform
ไม่ต้องมี Server ,คอมพิวเตอร์
ทำงานได้จากมือถือ หรือ tablet
ทำงานได้ทุกที่ทั่วโลก

SUBSCRIBE

โปรแกรมของ

Powered by Meesoftware.com